Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer

En kontorassistent har mange forskellige opgaver. IT, regneark, tekstbehandling og service er nogle af dem.

Kontoruddannelsen med specialer er hovedforløbet på EUX Business. Som kontoruddannet løser du opgaver på et kontor inden for et bestemt område. Du lærer f.eks. at tage dig af kundehenvendelser, markedsføring, økonomi og informationsopgaver. En vigtig del af arbejdet går ud på at have kontakt med andre både mundtligt og skriftligt.

Efterfølgende kan du få job både i det offentlige og i private virksomheder, alt efter om du vælger specialet Administration eller Offentlig administration.

Om uddannelsen

På hovedforløbet til kontorassistent møder du mange nye udfordringer. Nogle af de ting du lærer på kontoruddannelsen er f.eks.:

For specialet Administration:

  • Administrativ sagsbehandling
  • Kundekontakt
  • Projektarbejde
  • Salg og indkøb
  • Reklame og markedsføring

For specialet Offentlig administration:

  • Journalarbejde
  • Informationsopgaver
  • Sagsbehandling
  • Kommunikation og formidling
  • Lovgivning og myndighedsudøvelse

Under uddannelsen lærer du også at tænke kreativt, at samarbejde samt at prioritere dine arbejdsopgaver.

Uddannelsens opbygning

Kontoruddannelsen kan kun tages med EUX. Så når du har gennemført grundforløb 1 og/eller grundforløb 2, så skal du have et studiekompetencegivende år. Her har du en række fag på A- og B-niveau, der betyder, at du senere kan søge ind på en videregående uddannelse.

Herefter tager hovedforløbet 2 år. På specialet administration har du 7-11 ugers skoleophold fordelt på mindst to perioder, og på specialet offentlig administration har du 3 skoleperioder på hver 3 uger samt 3-5 ugers valgfag.

Imellem skoleperioderne er du praktik, hvor du bruger det, du lærer på skoleopholdene.

Uanset hvilket speciale du vælger, afslutter du uddannelsen med en fagprøve, som varer en uge, og en mundtlig eksamen. 

Job og videreuddannelse

Uanset om du vælger specialet administration eller offentlig administration, er der mange forskellige muligheder for at få job, både i private virksomheder og offentlige institutioner og styrelser.

Fordi du med uddannelsen får et EUX-bevis, har du mulighed for senere at videreuddanne dig og søge optagelse på erhvervsakademi-, professionsbachelor- eller universitetsuddannelser.

Hvis du står uden praktikplads

Hvis du mod forventning ikke finder en praktikplads, eller hvis du mister den praktikplads, du havde, så har du mulighed for at komme i skolepraktik. På den måde kan du ufortrødent fortsætte din uddannelse til kontorassistent – og du lærer de samme ting, som du ville have lært med en almindelig praktikplads.

Hvis du er over 25 år

Så kan du på baggrund af tidligere uddannelse eller erhvervserfaring, søge om godskrivning på dele af uddannelsen.

Vigtige informationer

Navn:

Kontoruddannelse med specialer


Varighed:

4 år inkl. grundforløbet


Speciale:

Administration

Offentlig administration


Adgangskrav:

Bestået GF2 samt en underskrevet uddannelsesaftale eller aftale om skolepraktik


Økonomi:

Elevløn

Geografisk placering

Næstved

Ringsted

Vordingborg

Haslev

Roskilde - Slagteriskolen