Organisation

Organisation

Det er mange forgreninger, der tilsammen udgør organisationen bag ZBC.

Bestyrelsen er ZBC's øverste ledelsesorgan og har som opgave at sikre, at institutionens formål efterleves. Bestyrelsen består af 18 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden.

ZBC har nedsat flere lokale uddannelsesudvalg, praktikcenterudvalg og refererer til faglige fællesudvalg.