Rekruttering af lærlinge til svinekødsbranchen - svineafgiftsfondprojekt 2017

Danmarks Slagteriskole har i samarbejde med slagterierne Danish Crown, TICAN og Danepork fået en bevilling i Svineafgiftsfonden for 2017 med det formål at fortælle unge på produktionsskoler rundt omkring i landet om de muligheder, branchen byder på som læreplads inden for slagterfaget eller som tarmrenserlærling. Slagteribranchen har som mange andre industrier en udfordring med at få tilstrækkeligt med unge lærlinge, som har lyst til faget. Faglærte medarbejdere er fortsat vigtige for branchen for at sikre et højt kvalitetsniveau og fleksibilitet i arbejdsstyrken, og dermed branchens konkurrenceevne her og nu samt på sigt.

Samtidig ved de færreste, at branchen byder på læreplads inden påbegyndt grundforløb, hvilket betyder at karakterkravet om 02 i dansk og matematik ikke er aktuelt. Det har betydning for mange af de unge, som gerne vil en uddannelse men har svært ved at komme i gang bl.a.  pga. disse karakterkrav. Som slagter- eller tarmrenserlærling får man en god lærlingeløn helt fra begyndelsen af uddannelsen, hvilket også har stor betydning for de unge, kombineret med gode beskæftigelsesmuligheder som faglært slagter.  

Der gennemføres en lang række 2-dages aktiviteter på produktionsskolerne, hvor elever får konkret information om, hvad det indebærer at være slagter eller tarmrenser. En slagterlærling og en lærlingeansvarlig fortæller om deres hverdag og arbejdsopgaver, og hvad de brænder for ved faget. En faglærer fra Danmarks Slagteriskole fortæller om uddannelsen og opholdet på Danmarks Slagteriskole første dag, hvor de i fællesskab udbener en halv gris, der gøres klar til næste dags madlavning sammen med eleverne i produktionsskolernes køkken. Organerne fra grisen bliver også inddraget til at fortælle om deres funktioner, med sammenligning til den menneskelige krop, og mange forskellige emner, der interesserer eleverne, tages op undervejs for at sikre en god dialog.    

Planen er at besøge 18 forskellige skoler i 1. kvartal op til forårsoptaget af lærlinge ultimo februar og igen op til efterårsoptaget ultimo august. Resultatet fra projektet skal måles i hvor mange lærlinge det kan genere til de slagterier, der indgå i projektet.

Herudover er målet med projektet at styrke relationerne mellem produktionsskolerne og slagterierne, så der etableres et styrket fremtidigt samarbejde med at få flere elever på produktionsskolerne i uddannelse og job.

Se presseomtale i JyskeVestkysten.