Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen - afsluttet, 2013

Slagteriskolen medvirkede i 2013 sammen med Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling - IFAU i et projekt om  fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen, finansieret af Svine-afgiftsfonden. Formålet med projektet var at afdække behov for uddannelse af medarbejdere i produktionen, både på faglært som ufaglært niveau. Branchen var dybt involveret igennem hele projektforløbet, og konklusionerne i rapporten bygger dermed på konkrete input fra branchen.

Kompetencebehov i svinekødsbranchen