ZBC Ledelsessekretariat

Anders Harder Rosenberg
Chefkonsulent
E-mail: ahro@zbc.dk
Mobil: 4132 6137
Jan Bagge
Jan Bagge
Vicedirektør
E-mail: jbag@zbc.dk
Tlf.: 5578 8806
Mobil: 2220 1857
Karen Rye
Karen Amalie Fenger Bruun Rye
Layouter
E-mail: krye@zbc.dk
Mobil: 2519 2889
Karina Anée Købke
chefkonsulent - visuel kommunikation og branding
E-mail: kako@zbc.dk
Tlf.: 5578 8820
Mobil: 2222 6938
Lise Bundgaard Fleck Frederiksen
Lise Bundgaard Fleck Frederiksen
Centerleder - Center for lederuddannelser / Chefkonsulent - strategisk udvikling og innovation
E-mail: lifr@zbc.dk
Mobil: 4199 1021
Maja Brøchner Martensen
Controller
E-mail: mbm@zbc.dk
Mobil: 2519 2866
Maria Langhoff
Sekretariatsleder
E-mail: mala@zbc.dk
Tlf.: 5578 8827
Mobil: 2519 2827
Rasmus Michael Due Birch
Rasmus Michael Due Birch
Kvalitets- og udviklingsleder
E-mail: rasb@zbc.dk
Mobil: 2519 2809
Søren Dehn
Søren Dehn
Head of Education Export
E-mail: sode@zbc.dk
Mobil: 2519 2820
Steen Sørensen
Steen Sørensen
Udviklingschef
E-mail: ssor@zbc.dk
Tlf.: 5578 8801
Mobil: 2220 1854
Stine Jakobsen
Projektleder - Digitalisering og Udvikling
E-mail: stja@zbc.dk
Tlf.: 5578 8885
Mobil: 4132 4014