EUD IT og Teknik - Personvognsmekaniker

Allan Jørgensen
Allan Jørgensen
Lærer
E-mail: aljo@zbc.dk
Tlf.: 5768 2434
Mobil: 2289 7137
Dorte Johansen
Dorte Johansen
EUD vejleder
E-mail: doj@zbc.dk
Mobil: 2273 5003
Helle Ranthe Lyndrup
Helle Ranthe Lyndrup
Overlærer
E-mail: hlyn@zbc.dk
Tlf.: 5768 2481
Jan Thanning Leth
Jan Thanning Leth
Lærer
E-mail: jtl@zbc.dk
Tlf.: 5768 2434
Janne Plambek Græsbøll
Janne Plambek Græsbøll
EUD vejleder
E-mail: jpg@zbc.dk
Mobil: 2511 0502
Peter Budal Jensen
Peter Budal Jensen
Lærer
E-mail: pbje@zbc.dk
Mobil: 4171 0947
Susanne Stryhn Pedersen
Susanne Stryhn-Pedersen
Overlærer
E-mail: sps@zbc.dk
Tlf.: 5768 2432