Nøgletal

Nøgletal til gennemsigtighed og åbenhed

Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution, skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås.

Vi som uddannelsesinstitution er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt os. Ministeriets for Børn og Undervisning stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og os om:

  • Antal fuldførte
  • Fuldførelsesprocent
  • Karakterer
  • Overgang til uddannelse
  • Beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede.

Alle de nævnte oplysninger er ikke relevante for alle typer af uddannelsesinstitutioner.

Et link til de enkelte uddannelsesinstitutioners oplysninger kan findes på disse sider:

Handelsgymnasiet og Teknisk Gymnasium

Erhvervsuddannelser