Statistik

Statistik

Jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser kap. 2 § 8, skal skolerne løbende dokumentere sine resultater, herunder bl.a. resultater af indsatsen for at øge elevernes gennemførelse.

Nedenfor fremgår en status over ZBC's resultater for optag og gennemførelse efter eud-reformens ikrafttrædelse august 2015 samt en fordeling i forhold til, om eleverne har valgt uddannelse med eller uden EUX.

GF 1

Antal elever august 2015

Andel gennemført

 

Andel afbrudt

Andel uden EUX*

Andel med EUX*

Haslev

8

75,0 %

 

25,0 %

87,5 %

12,5 %

Næstved

62

93,5 %

 

6,5 %

61,3 %

38,7 %

Ringsted

80

87,5 %

 

12,5 %

63,5 %

36,5 %

Roskilde

62

88,7 %

 

11,3 %

84,4 %

15,6 %

Vordingborg

43

90,7 %

 

9,3 %

79,5 %

20,5 %

I alt

255

89,4 %

 

10,6 %

71,8 %

28,2 %

 *Målt ved opstart august 2015

Siden opstarten i august er lidt mere end 10 % af eleverne flyttet fra uddannelserne uden EUX til tilsvarende uddannelser med EUX.

Overgang fra GF1 til GF2:

Skolens opgørelse viser, at 84,8 % af eleverne, der startede på GF1 i august er fortsat på GF2 januar 2016.

For yderligere resultater henvises til skolens handlingsplaner for øget gennemførelse, hvor skolens resultater og indsatser er beskrevet.