Handlings- og opfølgningsplaner

Handlingsplaner for øget gennemførsel

2017

2016

ZBC (Ringsted, Næstved og Vordingborg)

2015

2014

2013

2012

UCR-Slagteriskolen (Roskilde)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Se de ældre handlingsplaner for Handelsskolen Sjælland Syd

2011

2010

2009

2008

Se den ældre handlingsplan for EUC Ringsted

2010

Opfølgningsplaner

Opfølgningsplan EUD

2016

Opfølgningsplan Gymnasieuddannelserne

2016