Kvalitet på ZBC

Kvalitet på ZBC

På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre.

Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik på at styrke kvaliteten i undervisningen og udviklingen af ZBC generelt. De forskellige evalueringer og trivselsundersøgelser bidrager med viden til ledere og læreres refleksioner omkring skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen.

Skolens principper for og tilrettelæggelse af det systematiske kvalitetsarbejde er beskrevet i skolens kvalitetskoncept, som du finder nedenfor.

Kvalitetskoncept