Hvorfor internationalisering på ZBC?

Ved at være en skole med en stærk, synlig og velforankret international profil vil ZBC blive en mere attraktiv uddannelsesinstitution, der appellerer til en bredere målgruppe af de unge, der skal træffe et uddannelsesvalg efter Folkeskolen.

Implementering af den internationale handlingsplan på ZBC vil desuden bidrage væsentligt til, at skolen lever op til EUD-lovgivningens målsætning om, at eleverne skal bibringes ”viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet ” samt ”fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse”.

(Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr. 367 af 19/04/2016, § 1. Stk. 4.)

Den internationale handlingsplan understøtter desuden ZBCs nuværende strategi inden for alle områder.

Hent Handlingsplan for internationale aktiviteter.