Evaluering af AMU-kurser

Evaluering af kvaliteten i forhold til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er samlet i et fælles system for alle udbydere af AMU-uddannelse - nemlig viskvalitet.dk.

Evalueringen af AMU-uddannelserne er opdelt i deltagerevalueringer fra deltagere på AMU-kurserne og virksomhedsevalueringer fra virksomheder, der har haft medarbejdere på AMU-kursus.

Alle brugere og ikke-brugere skal kunne se de overordnede resultater. De daglige brugere har derudover adgang til alle detaljerne. Denne løsning er valgt, fordi en større gennemsigtighed og åbenhed omkring uddannelserne er med til at gavne en konstruktiv dialog om arbejdsmarkedsuddannelserne og dermed kvaliteten af dem.

Evalueringer fra ZBC

Deltagerevalueringer fordelt på spørgsmål:

2011 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Samlet
2012 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Samlet
2013 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Samlet
2014 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Samlet
2015 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Samlet
2016 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Samlet
2017 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Samlet

 

Deltagerevalueringer fordelt på uddannelser:

2011 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Samlet
2012 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Samlet
2013 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Samlet
2014 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Samlet
2015 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Samlet

2016

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Samlet

2017

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Samlet

 

 Kvartalsresultaterne er først tilgængelige efter endt kvartal.

Sammenlign med andre skoler:

Resultatet af tilfredshedsmålingerne skal altid ses i en sammenhæng. Der er mange ting, der har indflydelse på en god eller dårlig vurdering.

Evalueringer fra det tidligere UCR-Slagteriskolen i Roskilde