Elevtrivsel

Elevtrivselsundersøgelser

En af hjørnestenene i vores kvalitetsarbejde er elevtrivselsundersøgelserne (ETU). Som led i skolens strategi gennemfører vi elevtrivselsundersøgelser hvert år på ungdomsuddannelserne. Vi måler elevtrivslen for at sikre, at der arbejdes lang­sigtet med en konstant forbedring af elevernes trivsel. ETU’en gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i oktober-november måned.

HHX
Elevtrivselsundersøgelse 2015

HTX
Elevtrivselsundersøgelse 2015

EUD
Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse for ZBC før fusionen med UCR-Slagteriskolen

HHX

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2011

Elevtrivselsundersøgelse 2010

 

HTX

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2011

Elevtrivselsundersøgelse 2010

 

HG

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2011

Elevtrivselsundersøgelse 2010

 

EUD teknisk

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2011

Elevtrivselsundersøgelse 2010

Elevtrivselsundersøgelse for UCR-Slagteriskolen Roskilde

Før fusionen med ZBC gennemførte UCR hvert år elevtrivselsundersøgelse (ETU) og hvert 2. år virksomhedstilfredsundersøgelse (VTU).  Begge undersøgelser gennemførtes via ESB-netvæket. Databehandlingen blev varetaget af konsulentvirksomheden Ennova.

ETU Skolerapport 2014

ETU Skolerapport 2013

ETU Skolerapport 2012

ETU Skolerapport 2011

ETU Skolerapport 2010

ETU Skolerapport 2009

ETU Skolerapport 2008

 

VTU Skolerapport 2013

VTU Skolerapport 2010