Ungdomsboliger Vordingborg

På Kildemarksvej, et frikvarters gang fra Vordingborg Uddannelsescenter, ligger der 109 ungdomsboliger.

Du SKAL være under uddannelse for at kunne komme i betragtning!

Der er en nogenlunde lige fordeling af et- og toværelses boliger. Det er Arbejdernes Boligselskab i Vordingborg, der har opført boligerne. Boligerne fordeles ligeligt mellem alle, der er studerende eller i lære. Hovedkriterierne for optagelse er bopælsafstand fra skolen og sociale trangsforhold.


Hvis du er interesseret eller har spørgsmål, kan du henvende dig til:

Arbejdernes Boligselskab
Marienbergvej 79
4760 Vordingborg
5537 1789


Priser pr. 1. januar 2017:
Blå 1-værelses (25,7 m2): 2.445,- pr. måned - Depositum 7.335,- kr.
Grøn 1-værelses (28,7 m2): 2.660,- pr. måned - Depositum 7.980,- kr.
Blå 2-værelses (40,5 m2): 3.365,- pr. måned - Depositum 10.095,- kr.
Grøn 2-værelses (43,5 m2): 3.655,- pr. måned - Depositum 10.965,- kr.

Sort 2-værelses (42,0 m2): 3.861,- pr. måned - Depositum 14.752,- kr.
Handicapboliger (2 stk. på 50,0 m2) 4.451,- pr. måned - Depositum 17.744,- kr.

Antenneafgift for alle boligtyper: 124,- kr. pr. måned.


Priserne er inkl. vand og varme men ekskl. el.

Ansøgningsskema til ungdomsboliger