Østsjællands Handelsskole Fond - til unge handels- og kontorstuderende

I 1971 blev Haslev handelsskole nedlagt, og skolens midler blev overført til Østsjællands Handelsskole fond.

Hvert år uddeles efter ansøgning et antal legater til unge handels- og kontorstuderende, subsidiært personer med håndværkeruddannelse.
Findes ingen relevante ansøgere fra disse to grupper, kan fondens midler ved legat uddeles til lokale forretninger til videreuddannelse af ansatte i forretningerne.

Fondens formål: at uddele legater til brug for videreuddannelse.

Ansøgninger indkaldes ved opslag i dagspressen og på handelsskoler. Ansøgningsfristen er 2. februar 2018.

For at kunne komme i betragtning til et legat kræves det, at man har bopæl (eller nær tilknytning til) i Faxe Kommune.

Ansøgningerne sendes til fondens formand advokat Lotte Hebel Andersen, c/o Advokatfirmaet Svendsen, Jernbanegade 24, 4690 Haslev, eller pr mail til legatets sekretær Heidi Pedersen, hp@advokatfirmaet-svendsen.dk.

Der anvendes ikke ansøgningsskema, men ansøgningen skal være motiveret og indeholde en beskrivelse af ansøgers uddannelsessituation, økonomi og hvor til midlerne tænkes anvendt.

Fondens bestyrelse:

Formand Advokat Lotte Hebel Andersen

Bestyrelsesmedlem: tidligere isenkræmmer Benny Heinz Hansen

Bestyrelsesmedlem: manufakturhandler Ib Elberg

Sekretær Heidi Pedersen /hp@advokatfirmaet-svendsen.dk

Forrige nyhed Næste nyhed