Vil du i praktik i udlandet?

PIU står for praktik i udlandet. PIU ordningen giver mulighed for, at praktikophold i udlandet kan blive godkendt som en del af en dansk erhvervsuddannelse, og at der gives økonomisk tilskud til eleven eller til den danske arbejdsgiver, som udsender eleven.

Et praktikophold i udlandet udvikler dig både rent fagligt og personligt. Du får hår på brystet og kan øge dine muligheder for gode jobs i branchen efterfølgende.

Muligheder for udsendelse med PIU

Der findes to måder en elev kan komme i praktik i udlandet på, hvor udsenderen enten er en dansk erhvervsskole eller en arbejdsgiver:

  • Skoleudsendelse – hvis du ikke har en dansk uddannelsesaftale
  • Udstationering – ved uddannelsesaftale med virksomhed i Danmark

Et PIU-ophold kan finde sted overalt i verden – dog ikke lande, som Udenrigsministeriet fraråder at rejse til.

Du kan finde inspiration om forskellige lande, du kan rejse til på www.gribverden.dk

Elevfortælling

Læs Kristian Aagesens dagbog om hans PIU ophold i England.