Mød andre kulturer

ZBC i Roskilde har et internationalt miljø. Pt. tilbyder vi elever fra andre EU lande at komme på uddannelsesophold inden for kok/tjener, detailslagter, industrislagter, bager/konditor og serviceassistent-uddannelserne.

Eleverne kommer typisk på Erasmus+ uddannelsesophold i 3, 5 eller 10 uger for at supplere deres nationale grundforløbspensum. Både elever og lærere bor på vores skolehjem, mens de er her, og de fleste deltager i klubaktiviteter mv.

Hvis din uddannelse ikke er blandt ovenstående, så betyder det ikke, at du ikke vil støde ind i elever og gæster fra andre lande. Mange udenlandske lærere og ledere kommer hertil for at blive inspireret af den måde vores dygtige lærere underviser på. For at få et så nuanceret billede som muligt, kommer de rundt i så mange klasser det er muligt, mens de er her.

Med de nye GF1 og GF2 er det skolens ambition at samlæse danske elever med udvekslingselever fra andre EU lande i så høj grad som muligt.

Drømmer du selv om at rejse ud i verden, så kontakt os og hør om dine muligheder.