Hvad kan jeg bruge en eksamen fra Handelsgymnasiet til?

Når du forlader folkeskolen, er den højere handelseksamen (hhx) på Handelsgymnasiet én af de fire gymnasiale uddannelsesmuligheder i det danske uddannelsessystem.

Handelsgymnasiet er uddannelsen for dig, der er målrettet og gerne vil studere videre på et universitet, en handelshøjskole eller lignende uddannelsessteder, der udbyder korte- og videregående uddannelser.

Du kan også bruge handelsgymnasiet som springbræt til karriere i private virksomheder og inden for det offentlige.

Du får en stærk uddannelse inden for erhvervsrettede og almene fag som økonomi og afsætning samt sprog og kultur. Desuden vil du kunne vælge valgfag, der har din særlige interesse.

Du lærer at arbejde selvstændigt, kreativt og ansvarligt, og du udvikler dine evner til at kommunikere professionelt, både mundtligt og på skrift.

Du skal vide, at uddannelsen stiller krav til dig. Du kommer til at arbejde og forberede dig meget mere, end du kender fra folkeskolen. Alligevel vil der være plads til det sjove. Hhx er kendt for spændende studierejser og udvekslingsophold, der giver dig mulighed for at opleve en anden verden.

Hhx giver dig en god ballast. Med en hhx er du ligestillet med stx'ere, htx'ere og hf'ere, hvis du søger ind på universitetet, handelshøjskole eller andre videregående uddannelsessteder.

Du får desuden en eksamen, der er meget velanskrevet i erhvervslivet. Du har derfor også gode muligheder for at begynde din karriere med job i erhvervslivet.