Få svar på de mest almindelige spørgsmål om HHX på ZBC

Før du starter på HHX

Hvilke optagelskrav er der for HHX?

Du har krav på at blive optaget direkte på hhx, hvis du opfylder disse betingelser

Du skal have afsluttet folkeskolens 9. klasse og aflagt alle obligatoriske prøver.

Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk).

Afslutter du folkeskolen efter 10. klasse, skal du også aflægge prøve i dansk, engelsk og matematik.

Hvis du ikke opfylder ovennævnte krav, skal din uddannelsesparathed vurderes.

Hvordan søger jeg optagelse?

Der skal gøres to ting i forbindelse med, at du søger optagelse på Hhx

Hvis du søger direkte fra 9. eller 10. klasse sørger uddannelsesvejlederen på din skole for tilmelding via optagelse.dk inden 1. marts. Du skal lave en uddannelsesplan, som samtidig fungerer som ansøgning.

Hvis ikke du kommer direkte fra folkeskolen, er du velkommen til at kontakte os.

Kan man komme til Åbent Hus og høre om uddannelserne?

Hvis du vil vide mere om skolens uddannelser, er du meget velkommen til Åbent Hus på ZBC.

Vi holder Åbent Hus hvert år, hvor du både kan se og høre om skolen og den undervisning, du får som elev her. Du kan også møde elever og lærere og stille dem spørgsmål.

Vi holder Åbent Hus i november. Hold øje med hjemmesiden og lokalpressen for de præcise datoer og tider.

Om HHX-uddannelsen

Hvad er HHX?

Hhx står for højere handelseksamen og tager 3 år på Handelsgymnasiet.

Med en hhx får du en stærk uddannelse inden for erhvervsrettede og almene fag som økonomi og afsætning samt sprog og kultur.

Uddannelsen stillerstore krav til dig. Du kommer til at arbejde og forberede dig meget mere, end du kender fra folkeskolen. Alligevel vil der være plads tilathave det sjovt.

Hvad kan HHX bruges til?

Hhx giver dig en god ballast, hvis du gerne vil læse videre.

Fx på universitetet, handelsshøjskolen eller andre uddannelsessteder, der udbyder korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Du kan også bruge en hhx som springbræt til en karriere i private virksomheder og inden for det offentlige.

Du får desuden en eksamen, der er meget velanset i erhvervslivet. Du har derfor også gode muligheder for at begynde din karriere med job i erhvervslivet efter handelsgymnasiet.

Hvilke fag har man på HHX?

Handelsgymnasiet er en gymnasial uddannelse ligesom stx og htx og har derfor cirka en tredjedel af fagene tilfælles med dem.

De to andre tredjedele er henholdsvis de særlige hhx-profilfag, samt studieretnings- og valgfag.

De fælles gymnasiale fag: Engelsk A, dansk A, matematik C, 2. fremmedsprog (tysk B/A, spansk A, fransk B/A og kinesisk A (kun i Næstved og Ringsted), samfundsfag C, (samtids)historie B.

Handelsgymnasiets profilfag: International økonomi B, virksomhedsøkonomi B, afsætning B og erhvervsret C.

Studieretningsfag: International økonomi A, virksomhedsøkonomi A, afsætning A, IT B, matematik B/A, tysk A, fransk A, kinesisk A, spansk A, psykologi C/B, kulturforståelse C/B, mediefag C/B, innovation C/B m.fl.

Valgfag: Psykologi C/B, kulturforståelse C/B, organisation C, filosofi C, markedskommunikation C, innovation C/B, statistik C, finansiering C, matematik B/A, samfundsfag B, mediefag C/B, retorik C, tysk A.

Hvordan er HHX bygget op?

Hhx består af to forløb: grundforløbet (½ år) og studieretningsforløbet (2½ år).

Grundforløbet skal sikre en så god overgang som muligt fra foleskole til hhx både med hensyn til fag og studiemetoder. Studieretningsforløbet skal sikre, at eleven bliver ordentligt klædt på til videre uddannelse.

Handelsgymnasiet tilbyder forskellige studieretninger inden for økonomi, markedsføring og internationale forhold.

Er der vejledere på skolerne?

Skolens vejledere er til for at hjælpe dig med din hverdag på skolen og de udfordringer, du måtte møde på din vej.

Hvis du har spørgsmål om fx SU eller skolens øvrige uddannelser, kan du også spørge vejlederne.

Find vejlederne for de enkelte skoler her.

Hvis du ønsker vejledning om fremtidige studier og videregående uddannelser, efter du er færdig med hhx, skal du snakke med en vejleder fra Studievalg Sjælland, som kommer forbi skolen på fast basis.

Kan jeg få SU?

SU (Statens uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig.

Når du går eller starter på en uddannelse, har du ret til SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18. Det beløb, du kan få, varierer bl.a. efter, hvor gammel du er, og om du bor hos dine forældre eller er udeboende.

SU's hjemmeside kan du læse om, hvor meget SU du kan få, tidsfristerne, rabat til transport, studielån, SU i udlandet mm. Du skal ligeledes ansøge online.

Hvad hvis man har brug for at tale med en psykolog?

Laura Sparre er psykolog og fungerer som psykologisk rådgiver i Næstved Kommune.

Laura Sparre har træffetid på ZBC Næstved en fast dag om ugen.

Hvad skal du gøre?
Du kan henvende dig direkte til Laura Sparre, se mere om træffetider og kontaktoplysninger på infoskærmene. Du kan også starte med at søge råd hos din studievejleder. Måske kan denne hjælpe dig med dit problem. Din studievejleder kan også hjælpe dig med at tage kontakt til Laura Sparre.

Er der en rådgiver, som man kan tale med?

Den Sociale Rådgivning er et tilbud til elever, studerende og kursister på ZBC.

Hvis du har behov for hjælp eller en at tale med - fx om personlige, familiære eller økonomiske problemer, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også henvende dig anonymt. Den Sociale Rådgivning har naturligvis tavshedspligt.

Den Sociale Rådgivning kan kontaktes dagligt på tlf. 2519 2881 mellem kl. 9.00-14.30 eller via mail: socr@zbc.dk.

Dagligdagen på ZBC

Dagligdagen på skolen

På ZBC vil vi gerne give vores elever det bedst mulige undervisningsmiljø.

Derfor har vi både undervisningslokaler, auditorier og åbne studiemiljøer for at kunne skabe afveksling mellem de forskellige undervisningsformer.

Vi ved, det er vigtigt, at du føler dig godt tilpas på skolen. Derfor er der gjort plads til, at eleverne, når de ikke har undervisning, kan slappe af i et roligt hjørne.

Elevråd

Elevrådet er vejen til indflydelse på din uddannelse og skolens studiemiljø. 

Elevrådets hovedopgave er at varetage elevernes interesser over for skolens ledelse og bestyrelse. Det er også elevrådet, der arrangerer fester på skolen.

I elevrådet er der repræsentanter fra alle klasser. Elevrådet er repræsenteret i forskellige udvalg, ligesom elevrådsformanden er repræsenteret i skolens bestyrelse side om side med medarbejdere og ledelsen.

Læs mere om:

ZBC Rådet
Elevrådet i Ringsted
Elevrådet i Næstved
Elevrådet i Vordingborg

Bibliotek

Biblioteket er et uddannelsesbibliotek for elever, studerende og lærere.

Her kan du søge information i bøger, tidsskrifter og på internettet. Der er bibliotek på skolen i Næstved.

Du kan låne bøger og andre materialer til opgaveløsning og projektarbejde. Har skolens bibliotek ikke bøger om dit emne, kan bøgerne skaffes hjem fra andre biblioteker.

Du skal bruge dit sygesikringsbevis eller studiekort som lånerkort.

Kantine

I kantinerne kan du købe mad i løbet af dagen.

I løbet af en dag med masser af ny læring og nye indtryk er det vigtigt at få tanket op og få noget brændstof til hjernen. Det kan du få i kantinerne på de forskellige skoler.

Kantinerne sælger bl.a. varme retter, sandwiches, salater, frugt og slik til studievenlige priser.

Transport

Alle tre skoler er nemme at komme til med offentlig transport.

Rabat til transport

Hvis du benytter bus/tog til og fra din ungdomsuddannelse, kan du søge støtte til transportudgiften. Det, du skal søge, kaldes et Ungdomskort. Kortet giver dig ret til at få rabat hos dit trafikselskab, når du køber periodekort (månedskort). Husk at søge i god tid, da behandlingstiden er min. 3 uger.

Sociale arrangementer

I løbet af skoleåret foregår der mange forskellige sociale arrangementer. 

Det kan bl.a. være fredagsbar, fester, biografture og idrætsdag. Ved siden af undervisningen vil du som hhx-elev også opleve fx gæsteforelæsninger, temaarrangementer, ekskursioner og virksomhedsbesøg - ofte på tværs af klasserne.

Introforløb

Når du er ny på hhx bliver der taget godt hånd om dig, så du hurtigt finder dig til rette på din nye skole.

Du bliver rystet godt sammen med dine nye klassekammerater på en introtur, og der bliver holdt introfest og andre sjove arrangementer.

Når du er blevet student fra HHX

Videregående uddannelse

Med en gennemført hhx har du et væld af muligheder. 

Du er ligestillet med studenter, htx'ere og hf'ere, hvis du søger ind på universitetet, CBS eller andre videregående uddannelsessteder.

Hhx-uddannelsens styrke og profil ligger bl.a. i økonomi, samfundsvidenskab og moderne sprog. Mange hhx'ere vælger at læse fx jura, økonomi eller cand.merc., men en hhx giver også adgang til lærerseminariet, sprogstudier mm.

Direkte i job

En hhx er velanskrevet i erhvervslivet. 

Du har derfor også gode muligheder for at begynde din karriere med job i erhvervslivet - det kan fx være i traineestillinger inden for finans, revision, shipping og administration.

Udlandsophold

Med en hhx får du gode muligheder for at komme ud i verden og arbejde.

Efter endt studentereksamen kan du fx tage et praktikophold i en udenlandsk virksomhed for at sætte gang i karrieren. Det kan åbne mulighed for at fortsætte med et internationalt job i udlandet.