Elevråd

Elevrådet er elevernes repræsentation over for institutionen og varetager gennem samarbejde med bestyrelsen, lederen og øvrige personalegrupper elevernes fælles undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser på institutionen jf. Bekendtgørelse om elevråd.