Sådan får du en elev

Når en virksomhed tager elever, skal virksomheden være godkendt til den uddannelse, eleven skal uddannes inden for. Virksomhederne skal godkendes for at sikre et ensartet kvalitetsniveau inden for faget.

Der skal altid foreligge en uddannelsesaftale for at et læreforhold er gyldigt. En uddannelsesaftale er en kontrakt mellem en virksomhed og en elev. Kontrakten følger lov om erhvervsuddannelser.  Der anvendes altid den samme standardblanket, uanset hvilken slags uddannelsesaftale, der indgås.

Uddannelsesaftalen skal udfyldes, underskrives og indsendes til elevens hovedforløbsskole, der registrerer aftalen og opbevarer originalen. Både elev og virksomhed får tilsendt en kopi af aftalen. Hovedforløbsskolen sørger også for den videre behandling i forbindelse med en eventuel godkendelse af virksomheden og indkalder eleven til skoleophold.

Kontakt en af vores praktikpladskonsulenter - de hjælper med godkendelse, vejledning og at finde den rigtige elev til netop jeres virksomhed. Vi benytter også praktikservice, som er et værktøj, der er sat i verden for at gøre kommunikationen mellem elever, virksomheder og praktikpladskontoret endnu lettere.

Et par gange årligt afholder ZBC Karrieredag. På Karrieredagen får lokale virksomheder en stand på skolen og dermed mulighed for at møde potentielle elever.