STU Web

Følg med på STU Web, som redigeres af STU-eleverne selv.

På siden kan du få indblik i det at være STU elev samt læse mere om lærere, skemaer, fag og andre særegne emner, der relaterer sig til STU-klassen.