STU - Linjen for IT og multimedier

Det samlede forløb er båret af en treenighed, der består af IT-faglig undervisning, motion og kost, samt botræning og praktik.

På linjen for IT og multimedier er PC’en og dennes anvendelse i centrum. Derfor er det vigtigt, at ele­ven har gode forudsætninger og interesser inden for IT.

Sund levevis og idræt indgår i dagligdagen på ud­dannelsen. Hermed får elever, der er fysisk inaktive eller har svært ved at sidde stille, gode muligheder.

Brochure STU - IT og Multimedier