STU

STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og er et 3-årigt forløb for unge med særlige behov. Målgruppen er unge mellem 16 og 25 år, der har en diagnose inden for autismespektret og derfor ikke kan gennemføre en ordinær ungdoms- eller erhvervsuddannelse.

ZBC Ringsted udbyder STU i samarbejde med Ringsted Kommune. Det betyder, at der udover faglærere fra ZBC er tilknyttet socialpædagoger.

ZBC udbyder to forskellige STU-linjer. STU It med fokus på it og medier og STU Auto med fokus på mekanik og teknik i bil, scooter og cykel.

Formålet med STU-forløbet er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer og dermed bliver rustet til voksenlivet og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse.