Optagelsesprøve til EUD

Vil du gerne starte på en erhvervsuddannelse, og har du ikke bestået afgangsprøven i matematik og dansk i 9. eller 10. klasse med karakter 02 i gennemsnit for hvert fag?

ZBC afholder optagelsesprøver i dansk og matematik for alle, der ikke opfylder adgangskravene.

Alle Dansk- og matematikprøver bliver afholdt på samme dag med undtagelse af den centralt stillede prøve, der afholdes med dansk den 27/6 og matematik den 28/6.

Alle dansk prøver afholdes kl. 10.00 – 12.00, og matematik afholdes kl. 13.00 – 15.00.

Dagen før prøverne afholdes der en workshop/spørgetime kl. 09.00 – 12.00, hvor eleverne har mulighed for at møde op og få vejledning inden deres prøve. Workshoppen afholdes på den adresse. hvor der afholdes prøve den næste dag.

Dato

By

Adresse

 

 

 

4. april 2018

Slagelse

Bredahlsgade 1

Workshop 3. april 2018

Næstved

Handelsskolevej 3

 

Ringsted

Ahorn Allé 3

4. juni 2018

Slagelse

Bredahlsgade 1

Workshop 1. juni 2018

Næstved

Handelsskolevej 3

 

Ringsted

Ahorn Allé 3

27. + 28. juni 2018

Slagelse

Bredahlsgade 1

Workshop 26. juni 2018

Næstved

Handelsskolevej 3

 

Ringsted

Ahorn Allé 3

 

Roskilde

Maglegårdsvej 8

 

Vordingborg

Chr. Richardtsvej 43

 

Køge

Campusbuen 40,

tidl. Lyngvej 24A

 

Holbæk

Slotshaven

 

 

 

Fælles for de to prøver

  • Optagelsesprøverne er på niveau med kravene for at opnå karakteren 02 i folkeskolens 9.- klasseprøver i henholdsvis dansk og matematik.
  • Prøverne har en faglig toning imod erhvervsuddannelserne. Begge optagelsesprøver varer 2 timer og bedømmes bestået/ikke-bestået.

Læs mere om optagelsesprøver på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Læs også om alle ZBC's erhvervsuddannelser og tilmeld dig.

 

Eksempel på optagelsesprøve - dansk

Eksempel på optagelsesprøve - matematik