6 spændende aktiviteter for elever i 7. – 10. Klasse

På Handelsgymnasiet ZBC (HHX) deltager vi rigtig gerne i undervisningsforløb med grundskoler. Ud over at give eleverne i grundskolen kendskab til handelsgymnasiet, giver forløbene også andre fordele for jer som grundskole:

  • Mulighed for at supplere den daglige undervisning med nye teknologiske læringsmetoder, tværfaglig undervisning og teamsamarbejde. Er velegnet som indhold eller supplement i forbindelse med fx UEA-aktiviteter.
  • Grundskolelærerne vil få et endnu bedre kendskab til de kompetencer, der arbejdes med på handelsgymnasiet, som grundskoleeleverne skal ’klædes på til’.
  • Grundskoleeleverne vil opdage, hvordan uddannelse flytter deres kompetencer – uddannelse får en god betydning.
  • Mulighed for at vores elever inddrages i undervisningen som sparringspartnere for grundskoleeleverne.
  • Netværksdannelse mellem jeres lærere i grundskolen og vores undervisere på Handelsgymnasiet, hvilket giver mulighed for at hjælpe hinanden i andre sammenhænge.

Økonomi

Hvad angår det økonomiske aspekt ifm. katalogets aktiviteter, så afholder vi alle udgifter til egne undervisere.

Yderligere information

Læs mere om samarbejdsmulighederne og aktiviteter i vores katalog.

Kontakt

Ringsted

Kent Bruun Jørgensen
Lektor
E-mail: kejo@zbc.dk
Tlf.: +45 5768 2419

Næstved

Peder Pedersen
Peder Pedersen
Rektor Næstved
E-mail: pdpe@zbc.dk
Tlf.: +45 5578 8809
Mobil: +45 2519 2899

Vordingborg