Forbered dig

Du skal naturligvis forberede dig fagligt på din eksamen, og her vil en struktureret læseplan være et godt udgangspunkt. Men eksamensangst kan ligeså godt komme, hvis man ikke kender til strukturen på eksamen. Sørg derfor for at forberede dig på selve eksamenen, både mundtligt og skriftligt. Hvor meget tid er der? Hvilke typer opgaver er der? Hvad er rammerne?

Lav en læseplan

Lav en struktureret læseplan, der også giver plads til andre ting end læsning. Planlæg dine dage, så der også er tid til at mødes med venner eller at gå i træningscenter, uden at have dårlig samvittighed. Undgå at sidde og forberede dig aftenen før, det får du sjældent noget ud af, tværtimod øger det nervøsiteten, hvis du opdager noget nyt, og dermed vil det påvirke din nattesøvn.

Mødetid

Mød op til eksamen i god tid – men vurder, hvad der er bedst for dig. Nogle møder meget tidligt, så de kan lade mentalt op, mens andre kan blive stresset af at sidde på skolen og se andre elever få overstået deres eksaminer.

Flyt ind

Hvis du også får eksamensangst til de skriftlige eksaminer, kan det være en god ide at ”flytte ind”. Mød i god tid, så du kan få den plads, der passer dig bedst. Er det oppe foran, så du ikke kan se de andres computere? Eller er det nede bagved, så andre ikke kan se din skærm? Skal du sidde ved vinduet? Eller ved udgangen? Klæd dig ordentlig på og medbring ordentlig mad. Tag så meget af dine rammer hjemmefra med, som du kan.

Italesæt nervøsiteten

Husk at censor og eksaminator er erfarne og er der for at hjælpe dig. Hvis du siger at du er meget nervøs, kan de bedre hjælpe dig. Nogle gange kan det være en ide at sende en besked til din lærer i forvejen. Angsten bliver som regel mindre, når først den bliver italesat

”Det ved jeg ikke”

Husk, at det er ok at sige ”det ved jeg ikke” til eksamen, i stedet for at prøve at stykke et svar sammen. På den måde, kan du hurtige få et nyt spørgsmål, og på den måde bevæge dig videre. Du dumper ikke, fordi der er et enkelt spørgsmål, du ikke kan svare på.

Positiv tænkning

Øv dig i at tænke positivt. ”Jeg har forberedt mig, og jeg kan godt mit stof.” ”Selvom jeg er gået i sort før, vil det gå godt denne gang.” ”Jeg kan godt. Jeg tør godt.” ”Alle bliver nervøse før en eksamen.” Eller find på andre positive sætninger, du kan bruge – skrev dem evt. på et stykke papir og tag dem med til eksamen/forberedelsen.

Hold fokus

Brug tiden på at holde fokus på eksamen. Risikoen er at angsten tager kontrollen, og at du pludselig bruger 80 % af din opmærksomhed på angsten, fremfor indholdet i din eksamen. Prøv at stoppe tankerne, og tving dig selv tilbage i nuet.

Andet

Via diverse apps og hjemmesider, kan du finde stopøvelser og mindfulness træning, som kan hjælpe dig med at holde fokus. Det er vigtigt, du finder ud af, hvad der passer specifikt på dig.

Hvis du har brug for mere hjælp, kan du henvende dig på din skole, og tilmelde dig skolens eksamensangstkursus.