Skolepraktik på

Den Danske Urmagerskole

Skolepraktik er et tilbud om praktik til

  • elever med bestået Grundforløb 2, hvis det ikke er muligt selv at finde et praktiksted.
  • elever, der uforskyldt har mistet deres elevplads.

Tilbuddet giver mulighed for at fortsætte sin igangværende uddannelse til urmager. Eleven oplæres efter uddannelsesplaner i nøjagtig det samme, som de ville have lært i en almindelig virksomhed.

Skolepraktikelever modtager under uddannelsen elevgodtgørelse, der er finansieret af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Elever, der modtager anden offentlig ydelse som revalideringsydelse, kontanthjælp eller lignende kan ikke opnå elevgodtgørelsen.

En virksomhed har mulighed for at afprøve urmagereleven i op til tre måneders ulønnet praktik.

Der er flere muligheder for virksomhedspraktik:

  • Eleven får en uddannelsesaftale med en virksomhed for resten af sit uddannelsesforløb
  • Eleven får en uddannelsesaftale med en virksomhed for en del af sit uddannelsesforløb.