Skolepraktik - Kontor

Skolepraktik - Kontor er et tilbud til dig, der har taget merkantilt grundforløbet og som ønsker at komme i praktik på kontor, men som ved afslutningen af grundforløbet ikke har fundet en ordinærpraktikplads.

Tilbuddet, der udbydes i Næstved, giver mulighed for at komme i gang med sin kontoruddannelse i en simuleret virksomhed (SIMU-virksomhed).

Du oplæres efter praktikplaner i nøjagtig det samme, som du ville have lært i en almindelig virksomhed.

I SIMU-virksomheden arbejder eleverne i de forskellige afdelinger, således at eleverne gennemgår alle udfordringerne som beskrives i praktikplanerne. SIMU-virksomheden er opdelt i afdelingerne: Salg, indkøb, økonomi, reception, marketing og e-handel.

Arbejdet i SIMU-virksomheden udføres med engagement og stabilitet, hvor de daglige arbejdsopgaver bliver udført af eleverne sammen med praktikvejlederen fra skolepraktikken. Ud over de daglige rutiner i afdelingerne, suppleres med kurser og særlige aktiviteter. En elev i skolepraktik skal igennem præcis de samme specialefag, som en elev i en ordinær praktikplads.

Hvem kan optages i Skolepraktik?

Elever der har bestået grundforløb, hvis det ikke har været muligt selv at finde en praktikplads/elevplads.

Skolepraktik kan desuden tilbydes til egnede praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på kontor med specialer, hvilket betyder, at der kun kan optages et begrænset antal elever på kontor med specialer.