Skolepraktik for IT-supporter og Datatekniker

Skolepraktik er et tilbud om praktik til dig

  • med et  bestået grundforløb 2, hvor det ikke har været muligt selv at finde et praktiksted.
  • der nærmer sig afslutningen af IT-supporter uddannelsen og gerne vil fortsætte uddannelsen til Datatekniker med infrastruktur som speciale.

Der optages elever 4 gange om året.

Har du uforskyldt mistet din elevplads kan din uddannelse fortsættes i skolepraktik.

Tilbuddet giver dig mulighed for at fortsætte din igangværende uddannelse til IT-supporter eller datatekniker.

Du oplæres efter uddannelsesplaner i nøjagtig det samme, som de ville have lært i en ordinær praktikplads.

Skolepraktikelever modtager under uddannelsen elevgodtgørelse, der er finansieret af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Elever, der modtager anden offentlig ydelse som revalideringsydelse, kontanthjælp eller lignende kan ikke opnå elevgodtgørelsen.

Vi tilbyder skolepraktik for IT-supporter & Datatekniker i Roskilde, Ringsted og Vordingborg.

Virksomhedspraktik

Der er flere muligheder for virksomhedspraktik:

  • Eleven får en uddannelsesaftale med en virksomhed for resten af sit uddannelsesforløb
  • Eleven får en uddannelsesaftale med en virksomhed for en del af sit uddannelsesforløb
  • Eleven får et korterevarende ophold i en praktikvirksomhed.

Kontakt

Ringsted

Morten Lynnerup Christensen
Morten Lynnerup Christensen
Praktikcenterchef
E-mail: molc@zbc.dk
Mobil: 4171 0922

Vordingborg

Carsten Toft Nielsen
Carsten Toft Nielsen
Uddannelseschef
E-mail: cnie@zbc.dk
Mobil: 4033 6827

Skolepraktikinstruktører

profil-silhuet
René Allan Nissen
Skolepraktikinstruktør
E-mail: reni@zbc.dk
Mobil: 4171 0915
profil-silhuet
Bo Jacobsen
Skolepraktikinstruktør
E-mail: boja@zbc.dk
Mobil: 2222 6949
Michael Rasmussen
Michael Rasmussen
Skolepraktikinstruktør
E-mail: micr@zbc.dk
Mobil: 2991 2521
profil-silhuet
Michael Armin Sommer
Skolepraktikinstruktør
E-mail: msom@zbc.dk
Mobil: 2329 8378