Praktikcenterudvalg

ZBC Praktikcenter har oprettet et praktikcenterudvalg med en arbejdstager- og en arbejdsgiverrepræsentant fra de enkelte lokale uddannelsesudvalg. Praktikcenterudvalget rådgiver bestyrelsen på ZBC.

 

Praktikcenterudvalget består af:

2 repræsentanter fra LUU på det merkantile område

  • Fra arbejdsgiverside: Vakant
  • Fra arbejdstagerside: Lotte Høgh

1 repræsentant fra LUU - radio/tv og elektronik og data

  • Vakant

2 repræsentanter fra LUU - urmager

  • Keldor Skov
  • Vakant

1 tilforordnede fra ZBC

  • Glenny Hansen

Praktikcenterets leder, Morten Lynnerup Christensen, som varetager sekretariatsbetjeningen af udvalget.