Praktikcenter

Vi benytter praktikservice, som er et værktøj, der er sat i verden for at gøre kommunikationen mellem elever, virksomheder og praktikpladskontoret endnu lettere.

Praktikservice er let at anvende både for virksomheder og elever, og giver praktikpladskontoret mulighed for at holde en effektiv kontakt med eleverne.

Ud over en mere effektiv kommunikation giver praktikservice samtidig adgang til 95 % af de opslåede elevpladsstillinger på nettet gennem Danmarks førende elevpladsformidling elevplads.dk.

Vi har endvidere samlet nogle nyttige blanketter og vejledninger til brug i forbindelse med indgåelse/ophævelse af uddannelsesaftaler.

I Praktikcenter ZBC sørger vi endvidere for, at unge, der ikke har en ordinær praktikplads hos en arbejdsgiver, i stedet kan kombinere skolepraktik med et praktikforløb hos en arbejdsgiver.

Det er vores mål at give de unge en spændende uddannelse med en praktikpladspakke, der indeholder skolepraktik i kombination med så meget virksomhedspraktik og virkelighedstro undervisning som muligt.

ZBC's praktikpladskonsulenter tilbyder hjælp til både virksomheder og elever

Virksomheder

I form af kontakt til studerende og hjælp til rekruttering, praktik, virksomhedsprojekter, andre erhvervsrettede aktiviteter og netværk mm.

Elever

Vejledning om jobsøgning, samtaletræning og kursus- og uddannelsesmuligheder.