Overblik over erhvervsuddannelserne pr. 1. august 2015

Den nye reform betyder nye muligheder for både praktisk og bogligt interesserede unge og voksne.
For unge og voksne, som vil skifte branche, tage drømmeuddannelsen eller gå fra ufaglært til faglært, er der flere gode muligheder.

Direkte fra folkeskolen eller senest året efter

EUD – Hvis du vil hurtigt ud i erhvervslivet
Med en EUD får du en uddannelse, der fokuserer på dine evner og det du brænder for. Og fordi det starter på skolen, så er du klar til at bruge dine evner, når du kommer ud i erhvervslivet. Unge, der er gået ud af folkeskolen for mindre end et år siden, er klar til elevplads efter 40 uger.

EUX - Til både erhvervsliv og videregående uddannelse
En EUX-uddannelse er et godt valg, hvis du vil have frit valg på alle hylder i forhold til uddannelse, samtidig med at du får en uddannelse der stiller skarpt på din faglighed. Fordi du har gymnasiale niveauer i din EUX, kan du begynde med en elevplads og have muligheden for senere at tage en videregående uddannelse på fx professionshøjskoler, CBS eller universitetet.

Hvem kan søge ind på GF1?

Du skal opfylde følgende krav for at starte på GF1:

Du skal opfylde følgende krav for at starte på GF1:

• Du har bestået afgangsprøven i matematik og dansk i 9. eller 10. klasse med karakter 02 i gennemsnit for hvert fag

OG

• Du er blevet færdig med folkeskolens 9. eller 10. klasse for max et år siden

 

Under 25 år

EUD – Den hurtige vej til erhvervslivet
Med en EUD får man en uddannelse, der stiller skarpt på ens evner og det, man brænder for at arbejde med, allerede mens man er på skolen. Så er man klar til at bringe sine evner i spil, når man kommer ud i erhvervslivet. Unge, der er gået ud af folkeskolen for mere end et år siden, er klar til elevplads efter 20 uger.

EUX - Uddannelse til både erhvervsliv og videregående uddannelse
En EUX-uddannelse er det rette valg, hvis man vil holde sine muligheder åbne og er klar til en uddannelse, der stiller krav til ens faglighed. Med en EUX kan man starte sin karriere med en elevplads i en virksomhed og samtidig have muligheden for at læse videre på fx universitetet, fordi man opnår gymnasiale niveauer med sin eksamen.

Hvordan bliver jeg optaget?

For at blive optaget på uddannelsen, skal du opfylde kravene ENTEN punkt A, B ELLER C: 

For at blive optaget på uddannelsen, skal du opfylde kravene ENTEN punkt A, B ELLER C: 

A

• Du har afsluttet 9. eller 10. klasse 
• Du har bestået afgangsprøven i matematik og dansk i 9. eller 10. klasse med karakter 02 i gennemsnit for hvert fag (ellers skal du til optagelsesprøve på erhvervsskolen)

B

• Du har afsluttet 9. eller 10. klasse
• Du har en praktikaftale med en virksomhed fra start 
• Hvis du allerede fra start har en praktikaftale med en virksomhed, kan du vælge at starte i praktik i virksomheden eller i mesterlære.

C

• Du har bestået afgangsprøven i matematik og dansk i 9. eller 10. klasse med karakter 02 i gennemsnit for hvert fag. 
• Du har allerede taget en anden ungdomsuddannelse.

Over 25 år

EUV – Erhvervsuddannelse for voksne
Hvis man er over 25 år, er det ens erhvervserfaringer og tidligere uddannelsesforløb, der afgør længden af ens erhvervsuddannelse.

Tommelfingerreglen er: jo mere erfaring, jo kortere uddannelse, hvis erfaringen giver merit på uddannelsen. Men alle forløb starter med en individuel vurdering.

Krav 
For at starte på en erhvervsuddannelse skal man som udgangspunkt have 02 i matematik og 02 i dansk fra folkeskolen. Hvis man ikke opfylder disse krav, skal man til optagelsesprøve på ZBC. Kontakt vores vejledere for mere information.

Hvordan bliver jeg optaget på EUV?

For at blive optaget på uddannelsen, skal du opfylde kravene ENTEN punkt A, B ELLER C:

For at blive optaget på uddannelsen, skal du opfylde kravene ENTEN punkt A, B ELLER C: 

A

• Du har afsluttet 9. klasse/10. klasse. 
• Du har bestået afgangsprøven i matematik og dansk i 9. eller 10. klasse med karakter 02 i gennemsnit for hvert fag (ellers skal du til optagelsesprøve på erhvervsskolen)

B

• Du har afsluttet 9. eller 10. klasse
• Du har en praktikaftale med en virksomhed fra start 
• Hvis du allerede fra start har en praktikaftale med en virksomhed, kan du vælge at starte i praktik i virksomheden eller i mesterlære.

C

• Du har bestået afgangsprøven i matematik og dansk i 9. eller 10. klasse med karakter 02 i gennemsnit for hvert fag. 
• Du har allerede taget en anden ungdomsuddannelse.