Tilmelding til kurser

I kursuscentret på ZBC finder du et bredt udvalg af AMU-kurser af varierende længde og med forskellige gennemførelsesformer. Derudover udbyder vi også diplomuddannelsen i ledelse.

Tilmeldingsprocedure for ledige

Ledige skal tilmeldes hos en af kursuscentrets uddannelses- og erhvervsvejledere eller en af uddannelsessekretærerne.

Tilmeldingsprocedure for virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende

Virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende tilmeldes kurserne via portalen efteruddannelse.dk. Her kan du søge direkte på kursets navn eller via et kvik nr.

Din virksomhed har mulighed for at søge løntabsgodtgørelse (VEU). Satsen for VEU godtgørelse i 2017 er 3.396,- kr. pr. uge eller 679,20 kr. pr dag. Det svarer til 80 % af højeste dagpengesats.

Deltagerbetaling for AMU-kurserne varierer primært mellem 108,- kr. og 184,- kr. pr. dag (kun for deltagere i AMU-målgruppen). Er du ikke i målgruppen for AMU kurser, kontakt da kursuscentret for en pris.

Portalen efteruddannelse.dk indeholder samtlige AMU-kurser, der gennemføres i Danmark, og portalen guider dig igennem tilmeldingen til netop det kursus, du ønsker dig.

Optagelse

Ansøgninger behandles i den rækkefølge, de indkommer. Dette gælder endvidere ved evt. venteliste.

Priser

www.efteruddannelse.dk fremgår 2 kursuspriser, hvorfor forskellen?

Samlet kursuspris (justeret pris)

Prisen er fastsat ved finanslov og kan derfor ændres ved ny finanslov.

Prisen er for ufaglærte/faglærte.

Deltagere med en videregående uddannelse, der er forældet, dvs. kursister, som har afsluttet deres videregående uddannelse for mere end 5 år siden, og som ikke har brugt deres videregående uddannelse de sidste 5 år, skal også betale denne pris.

Fuld justeret pris (hvis statstilskud bortfalder)

Deltagere med en videregående uddannelse, der IKKE er forældet, skal betale fuld pris. Prisen gælder også for ledige.

Udeblivelse og afmelding