VEU Center Øst og Øerne

VEU Center Øst og Øerne

Lise Bundgaard Fleck Frederiksen
Lise Bundgaard Fleck Frederiksen
Udviklings- og sekretariatsleder
E-mail: lifr@zbc.dk
Mobil: 4199 1021
Lone Gullmaj Græbe
Lone Gullmaj Græbe
VEU-koordinator
Mobil: 2519 2863
Susanne Brejner Blinaa
VEU-sekretær
Mobil: 4132 6134