Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsens formand og næstformand udgør formandskabet, der suppleres med yderligere fire medlemmer valgt af bestyrelsen blandt de øvrige udefrakommende medlemmer, som tilsammen udgør Forretningsudvalget.

Forretningsudvalget forbereder bestyrelsens møder, herunder fastlægger dagsorden samt dokumentationsmateriale efter indstilling fra direktionen.

Direktionen deltager både i møder for formandskabet, forretningsudvalget og bestyrelsen, men uden stemmeret.

 

Bestyrelsen afholder mindst fire møder årligt.

 

Bestyrelsens medlemmer:

Formand Vagn Sanggaard Jakobsen, udpeget ved selvsupplering (forretningsudvalg)

Næstformand Henrik Tonnesen, udpeget af Fødevareforbundet NNF (forretningsudvalg)

Jens Rask, udpeget af Dansk Erhverv (forretningsudvalg)

Michael Rosenberg Hansen, udpeget af HK Sjælland (forretningsudvalg)

Anja Trier Wang, udpeget af Dansk Industri (forretningsudvalg)

Ghita Parry, udpeget af Kost og Ernæringsforbundet (forretningsudvalg)

Peter Andreasen, udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Helle Ankersen, udpeget af DI

Poul Erik Christensen, udpeget af Dansk Metal

John Jønsson, udpeget af Bager- og Konditormestre i Danmark

Anette Pedersen, udpeget af Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne

Henrik Harder, udpeget ved selvsupplering

Kim Errebo, udpeget af Regionsrådet i Region Sjælland

Carsten Rasmussen, udpeget af Kommunebestyrelserne i Roskilde, Næstved, Vordingborg, Ringsted, Sorø og Faxe Kommune

Kenneth Hansen, udpeget af Danske Slagtermestre

Pia Antonsen, udpeget af Fødevareforbundet NNF

Henrik Dyrby Mogensen, ZBC - Roskilde, medarbejderrepræsentant med stemmeret

Helle Jul Kristiansen, ZBC - Næstved, medarbejderrepræsentant uden stemmeret

Marianne Villumsen, elevrepræsentant hhx Ringsted med stemmeret

Martin Andersen, elevrepræsentant EUD Næstved uden stemmeret

Direktør Steen Sørensen, ZBC - Næstved

Vicedirektør Jan Bagge, ZBC - Næstved

Uddannelsesdirektør Glenny Hansen, ZBC - Ringsted

Ressourcedirektør Ebbe Udengaard, ZBC - Næstved

Referent: Udviklings- og sekretariatsleder Lise Frederiksen, ZBC - Næstved