Station 1 - Fra stald til slagter

Station 1 - Fra stald til slagter

Grisene, Svineproduktion, Dyrevelfærd og aflivning af dyr på slagteriet, Slagteprocessen, Slagteriet som moderne fabrik, Industrialisering og globalisering, Alt fra grisen bruges, Svineproduktionens og andelsbevægelsens betydning for danske eksporterhverv.

Grisene i stalden

Slagteriet - den sorte ende

Slagteriet - den rene ende