Pædagogisk udgangspunkt

Pædagogisk udgangspunkt

Uddannelse i udvikling er en del af vores vision, idet vi erfaringsmæssigt ved, at den samfunds- og erhvervsmæssige udvikling til stadighed forudsætter udvikling af uddannelsestilbud og nye kompetencer.

Vores pædagogiske udgangspunkt understøtter visionen, idet vi gennem eksperimenter med bl.a. organisering af lærerne i teamsamarbejde samt tværfaglig og helhedsorienteret undervisningsplanlægning har fokus på at udvikle undervisningen.

Tættest på erhvervslivet er også en del af vores vision, og hermed mener vi, at undervisningen skal afspejle den virkelige verden. Vi samarbejder derfor tæt med erhvervslivet ved at inddrage lokale virksomheder i undervisningen og sende undervisere ud i praktik. Samtidig understøtter vi lysten til at blive iværksætter gennem vores undervisning.

Med vores mission lyst til at lære sætter vi fokus på det moderne samfunds vigtigste kompetence. Vi tror på, at vi lettest lærer og udvikler os, når vi er motiverede og engagerede. På arbejdsmarkedet udvikler virksomhederne sig og jobbene skifter indhold i en hast, som aldrig tidligere oplevet. Vi arbejder målrettet med at pirke til elevernes nysgerrighed, så de udvikler lyst til at lære - derfor ønsker vi at bringe undervisningen uden for skolen og invitere virkeligheden indenfor.

Udviklingen af samfundet, af arbejdsmarkedet og af danskerens identitet er påvirket af den stadig stigende globalisering, og undervisningen skal derfor forberede eleverne på muligheder og udfordringer ved globaliseringen.

På EUD arbejdes ud fra det fælles pædagogiske didaktiske grundlag. Se også vores folder Pædagogik på EUD.