Elevtrivsel

Elevtrivselsundersøgelser

En af hjørnestenene i vores kvalitetsarbejde er elevtrivselsundersøgelserne (ETU), der gennemføres blandt alle vores elever på ungdomsuddannelsernes grundforløb.

Undersøgelsen foretages hvert andet år som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i oktober-november måned.

Der er mulighed for lokale tilretninger i skemaet og for at tilføje egne spørgsmål til spørgeskemaet. Se spørgeskema for de gymnasiale uddannelser og EUD.

Elevtrivselsundersøgelsen foretages i samarbejde med Uddannelsesbenchmark.dk og konsulentfirmaet Aspekt R&D.

 

HHX

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2011

Elevtrivselsundersøgelse 2010

 

HTX

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2011

Elevtrivselsundersøgelse 2010

 

HG

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2011

Elevtrivselsundersøgelse 2010

 

EUD teknisk

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2011

Elevtrivselsundersøgelse 2010

 

Elevtrivselsundersøgelse for UCR-Slagteriskolen Roskilde

Før fusionen med ZBC gennemførte UCR hvert år elevtrivselsundersøgelse (ETU) og hvert 2. år virksomhedstilfredsundersøgelse (VTU).  Begge undersøgelser gennemførtes via ESB-netvæket. Databehandlingen blev varetaget af konsulentvirksomheden Ennova.

ETU Skolerapport 2014

ETU Skolerapport 2013

ETU Skolerapport 2012

ETU Skolerapport 2011

ETU Skolerapport 2010

ETU Skolerapport 2009

ETU Skolerapport 2008

 

VTU Skolerapport 2013

VTU Skolerapport 2010