Skolehjem i Roskilde

Du kan bo på vores skolehjem, hvis du har mere end 5 kvarters rejsetid

På ZBC i Roskilde har vi et skolehjem for ca. 213 elever, bestående af tomandsværelser med bad.  

Skolehjemmet er et tilbud til dig, der er optaget på en erhvervsuddannelse enten hos os eller på en anden skole. Du er berettiget til at søge om plads, hvis din transporttid fra din bopæl til nærmeste skole, der udbyder din uddannelse, er på mere end 75 min. Taler særlige forhold for det, kan der dispenseres for reglen om 75 minutters transporttid. Undersøg rejsetiden fra din bopæl til dit uddannelsessted på rejseplanen.dk.

Du er velkommen til at kontakte Leif Nebbelund på lfn@zbc.dk eller en vejleder for yderligere information. Telefon til skolehjemmet: 4172 1000.

Pris

I 2017 koster en skolehjemsplads 500,- kr. om ugen. Opholdet er gratis, hvis du er under 18 år og ikke har en uddannelsesaftale endnu. Opholdet er også gratis, hvis du har forsørgerpligt (husk barnets fødselsattest som dokumentation).

En skolehjemsplads indbefatter 3 måltider og aftenkaffe - hver dag. Vi tilbyder dig også at deltage i vores fritidsaktiviteter fx ture i motionscenteret, boksetræning, film i biografen, TV-stuehygge, klub- og bålaftener. 

Transportudgifter

I forhold til transportudgifter refunderes det fulde beløb af skolehjemmet, når rejsen kun lyder på fredage og søndage, og den kun går fra skole til folkeregisteradresse.
Transportudgiften udbetales hver 14. dag i ulige uger på tirsdage i tidsrummet 18.30-20.00. Billetter, almindeligt rejsekort og mobilbilletter er gyldige og kan refunderes.

Få et godt ophold

For at I kan få det bedste ophold på vores skolehjem har vi lavet folderen "Om at bo på skolehjem" som vi beder jer om at læse grundigt. Vi opfordrer dig til at være aktiv i beboerrådsarbejdet, mens du bor her. Vi er altid åbne for idéer til diverse arrangementer. Skolehjemmets personale samarbejder med vejledere og lærere på ZBC om at tilbyde dig et målrettet ophold med fokus på din uddannelse.

Skolehjemmet - Roskilde

Ansøgning

For at blive optaget på skolehjemmet, skal du udfylde et ansøgningsskema og indsende det sammen med en kopi af dit sygesikringsbevis til den skole, hvor du er optaget på uddannelse. 

Ansøgningsskema - Ansøgning om skolehjemsplads

Befordringsrefusionsskema - søg om tilskud til transporten

Link til bekendtgørelsen om optagelse på skolehjem