Skolehjem

Skolehjem Ringsted

Der kan bo 147 personer på skolehjemmet i Ringsted, som anvendes af både elever/lærlinge og kursister på skolens efteruddannelser. Kursistafdelingen er beliggende på skolehjemmets 2. sal.

For at du som elev er berettiget til at bo på skolehjemmet, skal du gå på en erhvervsuddannelse og have mere end 5 kvarters rejsetid hver vej til skolen.

Til rejse mellem hjem og skolehjem benyttes billigste offentlige transportmiddel. Bemærk, at ungdomskort ikke kan bruges til og fra skolehjemmet i weekenden.

For at du som kursist har mulighed for at søge tilskud til kost og logi, skal du være tilmeldt et AMU-kursus og være berettiget til VEU-godtgørelse samt have en samlet afstand på 120 km fra din bopæl til uddannelsesstedet og retur.

Er du ikke berettiget til tilskud til kost og logi, er der mulighed for indkvartering som IDV kursist, hvor du selv betaler for overnatning og forplejning.

På ZBC Ringsted ønsker vi, at alle kan trives og opleve tillid og tryghed. Trivslen skabes i det samarbejde, vi har med hinanden, dvs. eleverne/kursister indbyrdes og med personalet på skolehjemmet. Hent Ordensregler.

Læs mere i vores foldere:

Praktiske oplysninger om ZBC Skolehjem

Praktiske oplysninger for Game Design elever på ZBC Skolehjem

Praktiske oplysninger om Kursistafdelingen på ZBC Skolehjem

Forplejning

Både Skolehjem/Kursistafdeling og ZBC Ringsted benytter Kantinen.

Spisetider:

Morgenmad kl. 07.15-08.10

Frokost kl. 11.00-12.00

Aftensmad kl. 17.15-18.00

Aftenkaffe kl. 18.00-22.45

Fritidsaktiviteter

Skolehjemmet har mange fritidsaktiviteter, f.eks. bordtennis, billard, dart, minigolf, fitnessrum, solarium, Wii og PlayStation, brætspil, osv. En gang imellem arrangeres ture til bl.a. svømmehallen og Bowlingcentret.

Ringsted har også en del tilbud til din fritid, se på Ringsted Kommunes hjemmeside.

Beboerråd

Skolehjemmets beboerråd varetager beboernes interesser under deres ophold på skolehjemmet og arbejder for at sikre det bedst mulige opholds- og studiemiljø hér.

6-8 elever vælges blandt beboerne, så der er ligelig repræsentation mellem elever fra skolens forskellige uddannelsesområder.

Der afholdes i gennemsnit et møde pr. kvartal og på disse møder mellem Beboerrådsrepræsentanter med Skolehjemmets personale, drøftes typisk emner som fritidsaktiviteter og arrangementer, faciliteter på skolehjemmet, regler og adfærd, kost, m.v.

Beboerrådet er medvirkende til beslutninger om indkøb af materialer og effekter til skolehjemmets fritidsaktiviteter, o.lign. for pengene i aktivitetspuljen og er desuden ansvarlig for afviklingen af den ugentlige torsdags-café i DownUnder.

Beboerrådet deltager desuden i de jævnlige møder med Kantinepersonalet i Kostudvalget, hvor man taler om kost og madplaner.

Ved sygdom

Bliver du syg på skolehjemmet, skal du give besked til receptionen. Vi kan evt. hjælpe dig med at kontakte en læge. Du har pligt til selv at orientere din arbejdsgiver/skole.

Bliver du syg hjemme, så du ikke kan møde, skal du straks samme morgen inden kl. 9.00 give besked til ZBC Ringsted på telefon 5768 2500.

Kontakt

ZBC Skolehjem, Ahorn Allé 3, 4100 Ringsted, tlf. 5768 2400.

Du kan kontaktes på følgende måde:

"Dit navn og værelsesnummer" ZBC Skolehjemmet, Ahorn Allé 3-5, 4100 Ringsted. Posten skal afhentes i Ubuy i tidsrummet 8-15.

Der kan ringes til dig på telefon 5768 2400. I tidsrummet kl. 07.30-15.00 vil telefonen blive betjent af skolens hovedomstilling.