ZBC Rådet

ZBC Rådet

Eleverne på ZBC's skoler i Roskilde, Ringsted, Næstved og Vordingborg har udover de lokale elevråd endvidere et fælles elevråd, ZBC Rådet, som skal koordinere elevrådsarbejdet mellem de  eksisterende elevråd, der findes på de fire geografier.

ZBC Rådet er dannet for at kunne erfaringsudveksle, styrke elevernes stemme og samarbejde på tværs af uddannelser og byer. Elevrepræsentanterne i skolens bestyrelse får en bredere opbakning til deltagelsen i ZBC's bestyrelsesarbejde, når punkterne kan vendes med elever fra det samlede ZBC. Derudover bliver de enkelte elevråd opkvalificerede og lærer hinanden at kende, så de kan arbejde tættere sammen lokalt også.

I ZBC Rådet vil eleverne arbejde for større udbud af valgfag, flere sportsaktiviteter og en fælles fest. Det er områder, hvor samarbejdet på tværs giver mulighed for udbud af nicheaktiviteter eller større budget til at få fx en komiker ud til en fest.

Rådet mødes minimum hver anden måned, og formandsskabet er på valg hvert halve år.

Formand: Olivia Høj Fälling, HHX Næstved

Næstformand: Marianne Villumsen, HHX Ringsted

Her kan du læse ZBC Rådets vedtægter