Elevrådet

Elevrådet i Ringsted

Velkommen til ZBC's elevråd i Ringsted

Elevrådets hovedopgave er at varetage elevernes interesser over for skolens ledelse og bestyrelse. Elevrådet er vejen til indflydelse på din uddannelse og studiemiljø.

Det er igennem elevrådet, du kan få ændret på forholdene på vores skole - og det er i elevrådet, vi kan finde løsninger på diverse problemer og udfordringer i løbet af din uddannelse på vores uddannelser.

I elevrådet er der et elevrådsmedlem pr. klasse. Vi afholder elevrådsmøder hver anden måned, hvor vi debatterer forskellige emner og udfordringer. Elevrådet vælger selv deres formand.

 

Elevrådets hovedopgaver:

Varetagelse af elevernes interesser

Fester

Sociale arrangementer

Indslag på introturen

Huesalg

Indflydelse på studietur

Uddannelsespolitik/miljø