Elevrådet

Elevrådet og udvalg i Næstved

Elevernes råd og udvalg har til opgave at varetage vores interesser overfor skolens ledelse og bestyrelse. De er vejen til indflydelse på din uddannelse og skolens studiemiljø. Det er her igennem, at vi kan få ændret forholdene på vores skole - og det er i elevrådet, vi kan finde løsninger på diverse problemer og udfordringer i løbet af vores uddannelse.

Har du generelle spørgsmål eller ris/ros til elevrådet, er du velkommen til at kontakte os pr. mail.

På ZBC Næstved har vi forskellige råd og udvalg, som eleverne tager del i:

Elevrådet:

Elevrådet varetager elevernes interesser, og er elevernes led til lærerne, ledelsen og bestyrelsen. Det er gennem elevrådet at eleverne har indflydelse på den daglige gang på skolen. Elevrådet er skolens politiske organ. elevrådet står også for den årlige julecup afslutning. Elevrådet består af to elever fra hver klasse, formand og næstformand tæller ikke her. Formand er Stefan Roy Aaslev Frederiksen og næstformand Anna Hulbæk.

SR-rådet - Skolens Repræsentanter:

Skolens Repræsentanter er skolens ansigt ud af til, og er dem man vil møde ude på skoler, samt til brobygning her på skolen. De står for introturen samt diverse interne aktiviteter med udefrakommende, såsom infomationsdage, uddannelsesdage osv.

Festudvalget:

Festudvalget planlægger vores handelsskolefester, vores fredagscaféer samt introturen, som er den der skal ryste alle første års klasserne sammen. Det er festudvalget der står for den største fællesskab skabning på skolen.

Se elevrådets vedtægter

Læs mere om SR-Rådet