Brobygning og Introduktion

Brobygning/Introduktion

Her finder I et samlet overblik over ZBC's Brobygning og Introduktion til grundskoleelever. Følg hvert enkelt link til en nærmere introduktion af det enkelte forløb.

Roskilde

Erhvervsuddannelser:

Brobygning EUD/EUX

Introduktion EUD/EUX

Ringsted