Læsevejledning

Læsevejledning

I samarbejde med skolens ledelse, studievejledere og kontaktlærere screener læsevejlederne alle nye elever i dansk, talforståelse og engelsk ved opstart.

Formålet med screeningerne er at undersøge elevernes funktionelle læse- og skrivefærdigheder samt tal og sprogforståelse.

Efter screening vurderes elevens evt. problemer, og anbefalinger  om videre tiltag mailes til kontaktlærer, der herefter tager over og informerer faglærerne om elevens vanskeligheder.

Læsevejlederen er koordinator for skolens arbejde med at udvikle og styrke elevernes læselyst. Gode læsestrategier kan skabe lyst til at læse og lære og dermed tilegne sig faglig viden.

Kontakt vores læsevejledere.

Læsevejledning

Bedre faglig læsning