Praktikcenter

Praktikcenter

I Praktikcenter ZBC sørger vi for, at unge, der ikke har en ordinær praktikplads hos en arbejdsgiver, i stedet kan kombinere skolepraktik med et praktikforløb hos en arbejdsgiver.

Det er vores mål at give de unge en spændende uddannelse med en praktikpladspakke, der indeholder skolepraktik i kombination med så meget virksomhedspraktik og virkelighedstro undervisning som muligt.

ZBC's praktikpladskonsulenter tilbyder hjælp til både virksomheder og elever

Virksomheder

I form af kontakt til studerende og hjælp til rekruttering, praktik, virksomhedsprojekter, andre erhvervsrettede aktiviteter og netværk mm.

Elever

Vejledning om jobsøgning, samtaletræning og kursus- og uddannelsesmuligheder.