Elektronik og svagstrøm

Elektronik og svagstrøm

Elektronikfagteknikker-faget er et håndværksfag, hvor du skal have styr på det praktiske - men også teorien

Så hvis du har hænderne rigtigt skruet på og lyst til at lære om den nyeste teknologi, så skal du vælge at blive elektronikfagtekniker eller radio-tv-fagtekniker.

Hvad indebærer arbejdet?

Begge teknikere arbejder med fejlfinding og fejlretning på modul- og komponentniveau i elektronikbranchens apparater, systemer og anlæg.
De anvender også pc-udstyr og testprogrammer i forbindelse med eksempelvis måling og diagnosticering.

Derudover arbejder elektronikfagteknikeren med opbygning, test, vedligeholdelse, modifikation og kalibrering, samt udarbejdelse af dokumentation.

Radio-tv-fagteknikeren kan vurdere reparationsmulighederne og vejlede kunden om den mest fordelagtige reparation. En radio-tv-fagtekniker kan ud fra kundens ønsker og forventninger vejlede om installation og anvendelse af underholdningselektronik herunder apparater, systemer og anlæg.

Om uddannelsen

Først og fremmest bliver du udfordret på det faglige plan i form af mange spændende fag på hovedforløbet, hvor du bl.a. lærer:

 • Analog-, digital-, og processorteknik helt fra de enkelte komponenters anvendelse til funktionen af komplekse systemer
 • Anvendelse af simuleringsværktøjer, hvor man kan konstruere og afprøve kredsløb uden at opbygge dem fysisk
 • Netværksopsætning i teori og praksis
 • Fejlfinding på kredsløb og systemer
 • Fejlfinding på branchetypiske apparater og systemer.

På det personlige plan kommer du også til at udvikle dig meget – der er i hvert fald masser af udfordringer på forskellige områder:

 • Arbejdsformen
  Du skal kunne arbejde både selvstændigt og sammen med andre, være omhyggelig med dit arbejde og kunne vise initiativ til nye arbejdsopgaver
 • Sproglige udfordringer
  Der findes meget litteratur om elektronik og meget er på engelsk. Så det er godt, hvis du har lyst til sproglige udfordringer, både når du uddanner dig til elektronikfagtekniker og i det efterfølgende arbejdsliv.

Uddannelsens opbygning

Efter grundforløb 1 og grundforløb 2 tager uddannelsen til begge specialer 3½ år. Uddannelsen består af 5 hovedforløb (skoleophold), H1-H3, hver på 10 uger samt H4 og H5 på hver 5 uger. Du vil opleve undervisningen som en blanding af instruktion fra lærerne og teori- og praktikopgaver, som du løser selvstændigt og i samarbejde med dine kammerater. Undervejs vil der være forskellige mindre prøver og sidste hovedforløb afslutter du med en svendeprøve. Den består af en projektopgave, hvor du selv har indflydelse på emnet og en fejlfindingsopgave.

Imellem hver skoleperiode er der en praktikperiode, hvor der typisk arbejdes med det, som du har lært i seneste skoleperiode.

Hvad gør jeg, hvis jeg står uden praktikplads?

Hvis du mod forventning ikke finder en praktikplads, eller hvis du mister den praktikplads, du havde, så har du mulighed for at komme i skolepraktik. På den måde kan du ufortrødent fortsætte din uddannelse til elektronik-fagtekniker – og du lærer de samme ting, som du ville have lært med en almindelig praktikplads.

Kontakt TEC på http://www.tec.dk/praktik/ hvis du mister din elevplads, eller hvis du ønsker at søge optagelse i skolepraktik.

Job og videreuddannelse

Elektronikfagteknikeren er beskæftiget i offentlige og industrielle virksomheder med såvel udvikling og produktion som med installations-, montage- og servicearbejde. 

Afhængigt af hvilken type virksomhed, du er ansat i, vi du blive beskæftiget med udvikling, produktion og reparation af elektronik på komponent, modul og systemniveau. Ofte vil der være arbejdsopgaver af IT-mæssig karakter som programmering og opsætning af netværksudstyr.

Når du har afsluttet uddannelsen, har du mulighed for senere at vende tilbage til uddannelsen og tage det tilhørende speciale, udviklingstekniker. 

Radio-tv-fagteknikeren er beskæftiget i virksomheder, der reparerer og servicerer radiobranchens produkter på værksted og i private hjem.

Uddannelsen kvalificerer dig også til at arbejde med elektronik i offentlige og industrielle virksomheder med såvel udvikling og produktion som med installations-, montage- og servicearbejde.

For begge specialer gælder, at når du har afsluttet uddannelsen, så har du mulighed for at videreuddanne dig til bl.a. automationsteknolog, energiteknolog, installatør, IT-teknolog eller professionsbachelor i eksport og teknologi.

Hvis du er fyldt 25 år

Så kan du på baggrund af tidligere uddannelse eller erhvervserfaring søge om godskrivning på dele af uddannelsen.

Vigtige informationer

Navn:

Elektronik og svagstrøm


Varighed:

4 år og 6 måneder inkl. grundforløbet


Specialer

Elektronik-fagtekniker

Radio-tv-fagtekniker


Adgangskrav:

Bestået GF2 samt en underskrevet uddannelsesaftale eller aftale om skolepraktik


Økonomi:

Elevløn

Geografisk placering

Næstved

Ringsted

Vordingborg

Haslev

Roskilde - Slagteriskolen