Tarmrenser

Tarmrenser

En tarmrenser arbejder med at rense tarme fra især svin

Arbejdet som tarmrenser

Mange af tarmene sælges til udlandet. En vigtig del af arbejdet går derfor ud på at konservere og pakke tarmene, så de passer til de forskellige pølser eller til industrien, hvor de også bruges.

Du lærer som tarmrenser at holde regnskab med produktionen af tarmene. Tarmrensere arbejder typisk på slagterier eller pølsefabrikker.

Om uddannelsen til tarmrenser

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om rensning af husdyrtarme. Du skal lære om kvalitetskontrol, da det er meget vigtigt, at tarmene er helt rene, inden de sendes videre i produktionen. Du skal også lære at efterbehandle de rensede tarme manuelt og med maskiner.

Du kan afslutte som industritarmrenser (trin 1) eller med speciale som tarmrenser.

  • Industritarmrenser: Du lærer bl.a. at sortere, rense og efterbehandle svinetarme. Du lærer om sikkerhed og hygiejne og at vedligeholde værktøjet til tarmrensning.
  • Tarmrenser: Du lærer bl.a. om branchens struktur. Du lærer at lægge budget for produktionen og at foretage lagerstyring.

Tarmrenseruddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

Du kan afslutte uddannelsen efter hvert gennemført trin.

Fag

På skolen undervises du fx i:

  • Efterbehandling af smaltarme
  • Efterbehandling af svinemaver
  • Egenkontrol i tarmbranchen
  • Værktøjs- og maskinlære

Du skal også have fag som dansk, informationsteknologi, samfundsfag og ergonomi (gode arbejdsstillinger.)

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår i en virksomhed.

Der er ikke mulighed for at komme i skolepraktik.

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

Hvilke jobmuligheder har jeg som tarmrenser?

Som tarmrenser kan du finde job på slagterier eller pølsefabrikker.

Mange tarmrensere arbejder på akkord. Det betyder, at du ikke får en fast timeløn, men penge efter, hvor mange tarme du renser og forarbejder.

Der er gode videreuddannelsesmuligheder som industrislagter. Du kan bl.a. læse videre til tilsynstekniker eller procesteknolog. Der kan også være mulighed for at læse videre til professionsbachelor i ernæring og sundhed.

EUV - For dig der er 25 år eller derover

Er du over 25 år skal du igennem et afklaringsforløb, hvor eventuelle relevante

kompetencer og erhvervserfaringer bliver kortlagt. Afhængig af hvor meget relevant erfaring og uddannelse du har, kan du få forkortet din erhvervsuddannelse.

De fleste voksne vil følge et standardiseret hovedforløb.

Vigtige informationer

Navn:

Tarmrenser


Varighed:

3 år inkl. grundforløbet


Trin 1

Industritarmrenser


Speciale:

Tarmrenser


Adgangskrav:

Man skal allerede inden grundforløb 2 have en underskrevet uddannelsesaftale


Økonomi:

Elevløn

Geografisk placering

Næstved

Ringsted

Vordingborg

Haslev

Roskilde - Slagteriskolen