Slagter

Slagter

Industriuddannelserne er rettet mod et af Danmarks største eksporterhverv på de danske slagterier

Arbejdet som Slagter

En slagter arbejder med slagtning og partering. På skolen lærer du at slagte kreaturer og svin, og du lærer også, hvordan slagtekroppene skal opskæres og udbenes. En vigtig del af arbejdet går ud på at skære kødet ud, så det passer til efterspørgelsen på markederne rundt om i verden.

Slagtere arbejder typisk i slagterhuse eller på slagterier. Nogle arbejder også som pølsemagere.

Om uddannelsen til slagter

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om slagtning samt partering og udbening kød. Du skal lære om kvalitetskontrol og at bruge de hjælpemidler, der findes på et slagteri, så du ikke selv skal bære de store dyr og slagtekroppe.

De danske slagterier eksporterer en stor del svinekød til mange forskellige lande. Du skal derfor som slagter lære at udskære kødet og forarbejde det fx med salt eller røg, så det passer til de forskellige markeder.

Du kan uddanne dig til slagter, som er trin 1 eller fortsætte til et af de tre specialer som forædler, svineslagter eller kreaturslagter.

 • Slagter
  Du lærer bl.a. de almindelige opgaver i forbindelse med svineslagtning. Du lærer også om sikkerhed og hygiejne
 • Forædler
  Du lærer bl.a. at fremstille saltede, kogte og røgede kødvarer, og du får et kendskab til forskellige konserveringsmåder
 • Svineslagter
  Du lærer om alle forhold omkring svineslagtning, herunder at vurdere produktionsformer og optimere produktionen
 • Kreaturslagter
  Du lærer okseslagtningens forskellige opgaver, fx at klassificere dyrene samt at planlægge og foretage slagtningen

Slagteruddannelsens opbygning

Trin 1 af uddannelsen til industrislagter tager 2 og 6 måneder inkl. grundforløb 1 og 2 som varer hhv. 20 og 10 uger. Hvis du vælger at fortsætte med ét af specialerne, tager hovedforløbet 1 år ekstra, så du i alt bruger 3 år og 6 måneder på at uddanne dig. 

Undervisningen veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. I praktikperioderne bruger du det, som du har lært i skoleperioderne. 

I slutningen af den sidste skoleperiode skal du gennemføre svendeprøven. Den består en mundtlig og skriftlig teoretisk prøve samt en praktisk prøve.

Du kan afslutte uddannelsen efter hvert gennemført trin.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • At udbene skinker, midterstykke og forender til eksport
 • At udskære og udbene kød til det danske marked

Du skal også have fag som regning og kalkulation, dansk, ergonomi (gode arbejdsstillinger), informationsteknologi og samfundsfag.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår i en virksomhed.

Der er ikke mulighed for at komme i skolepraktik.

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

Hvilke jobmuligheder har jeg som Slagter?

Svineproduktion svinger noget alt efter priserne på verdensmarkedet.

Beskæftigelsen er derfor også svingende. Men som uddannet slagter har du gode beskæftigelsesmuligheder. Du kan opnå ledelsesfunktioner som driftsleder og slagtermester på baggrund af din uddannelse.

Mange slagtere arbejder på akkord. Det betyder at du ikke får en fast timeløn, men penge efter hvor mange kreaturer eller svin du når at slagte, opskære, udbene eller forarbejde.

Der er gode videreuddannelsesmuligheder som slagter. Du kan bl.a. læse videre til tilsynstekniker eller procesteknolog. Der kan også være mulighed for at læse videre til professionsbachelor i ernæring og sundhed.

EUV - For dig der er 25 år eller derover

EUV er erhvervsuddannelse for voksne. Er du over 25 år skal du igennem et afklaringsforløb, hvor eventuelle relevante kompetencer og erhvervserfaringer bliver kortlagt. Afhængig af hvor meget relevant erfaring og uddannelse du har, kan du få forkortet din erhvervsuddannelse. De fleste voksne vil følge et standardiseret hovedforløb.

Vigtige informationer

Navn:

Slagter


Varighed:

3 år og 6 måneder inkl. grundforløbet


Trin 1

Slagter


Specialer

Forædler
Kreaturslagter
Svineslagter


Adgangskrav:

Man skal allerede inden grundforløb 2 have en underskrevet praktikaftale.


Økonomi:

Elevløn

Geografisk placering

Næstved

Ringsted

Vordingborg

Haslev

Roskilde - Slagteriskolen